UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH GIÁM SÁT TẠI xóc đĩa đổi thưởng online bkat

Chiều 13/12/2023, tại xã Lục Bình Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc tiếp cận của người dân đối với công tác cải cách hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Về phía huyện có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, đoàn thể liên quan của huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2023 UBND huyện đã triển khai và ban hành các văn bản liên quan đên công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện được duy trì thực hiện, đảm bảo thuận tiện cho người dân, tổ chức trong tra cứu, nộp hồ sơ, đăng ký dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện đã tiếp nhận 61 hồ sơ, giải quyết 54 hồ sơ đúng hạn. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp nhận 2.745 hồ sơ, đã giải quyết xong 2.695 hồ sơ đúng hạn. Triển khai thực hiện đảm bảo công tác tuyên truyền và hội nghị trực tuyến giới thiệu các văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quang cảnh buổi giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại UBND xã Lục Bình

Đối với xã Lục Bình, từ đầu năm 2023 đến nay cấp uỷ, chính quyền đã triển khai đầy đủ các văn bản liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai và các các lĩnh vực khác trên địa bàn xã. Trong năm đã thực hiện tốt công tác chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất;cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Tất các văn bản, hồ sơ đều được thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua việc giám sát để xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan việc tiếp cận của nhân dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính, quy định của pháp luật về quyền của người sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện./.

Ngọc Diệp