UBND HUYỆN: TỔ CHỨC KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO NĂM 2023

Sáng 17/12/2023, UBND huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2023. Đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 Trong năm 2023,  tập thể lãnh đạo UBND huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác. Luôn phát huy tính chủ động nghiên cứu, sáng tạo, từng cá nhân trong tập thể lãnh đạo luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nhằm thực hiện tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; luôn phát huy tinh thần tận tâm phục vụ, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống hoặc nói và làm trái với cương lĩnh, điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tập trung chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện. Kết quả năm 2023, đã có 25/26 chỉ tiêu hoàn thành trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; các vụ việc vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, đất đai, xây dựng đã được kiềm chế và giảm so với các năm trước.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và từng cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được phân công; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đ/c Hà Kim Oanh – Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Kim Oanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND huyện sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu, nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, khắc phục khó khăn, tăng cường sự phối hợp – nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024./.

Hoàng Sim