TUYÊN TRUYỀN VỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI NĂM 2023

Chiều 05/12/2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 theo Chương trình của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại Cao Sơn.

 Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt nhiều nội dung: Thực trạng bạo lực trên cơ sở giới và kỹ năng phòng tránh an toàn; các nguyên nhân của bạo lực; kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phu nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Qua tuyên truyền, nhằm giúp hội viên chủ động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn xã; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em./.

Đào Kiên