Thông báo về việc lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất lúa hàng hóa (lúa Nhật, nếp địa phương) tại huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat, tỉnh Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây