Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là vật chứng vụ án đã xử lý tịch thu là gỗ rừng tự nhiên gồm 1.078 khúc gỗ từ nhóm V đến nhóm VIII với tổng khối lượng là 31,081 m3 (đang để tại sân UBND xã Cẩm Giàng); 04 cây gỗ tự nhiên chưa cắt khúc khối lượng 0,897 m3 và 21 cây gỗ tự nhiên có tổng khối lượng là 2,317 m3 (để tại khu rừng Cốc Muồng, thôn Nà Rào, xã Nguyên Phúc, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat)

Xem nội dung chi tiết tại đây