THÔN NGOÀN, XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Sáng 13/11/2023, Thôn Ngoàn, xã Nguyên Phúc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tham dự có đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo một số phòng, ban, đoàn thể huyện.

Thôn Ngoàn hiện có 48 hộ với 195 nhân khẩu, 3 dân tộc Tày, Nùng, Dao cùng sinh sống. Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng người dân luôn tích cực chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi, không xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp; hoạt động của các chi hội có nhiều chuyển biến và phát huy vai trò tích cực. Người dân có ý thức tích cực trong giúp đỡ nhau cùng phát triển, nên đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân ngày càng được cải thiện; đến nay, trên địa bàn còn 16 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua bình xét, năm 2023 có 46/48 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 16 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 03 năm liên tục (giai đoạn 2021 – 2023). Các hộ dân có ý thức tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội; quan hệ xóm làng gần gũi, thân thiết. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục được các hộ dân tích cực hưởng ứng…

Phát biểu tại Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND ghi nhận, biểu dương kết quả mà thôn Ngoàn đạt được trong thời gian qua. Mong muốn người dân thôn phát huy kết quả đã đạt được trên tất cả các mặt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực trong phát triển kinh tế để nâng cao đời sống, đạt nhiều kết quả trong công tác giảm nghèo. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Nguyên Phúc thường xuyên củng cố, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… để thôn Ngoàn có bước phát triển tích cực hơn trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Ngày hội

Ngọc Diệp