TẬP TRUNG TRỒNG CÂY MÀU VỤ ĐÔNG

Nhằm thực hiện gieo trồng cây màu vụ đông đạt hiệu quả, ngay sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, người dân tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung làm đất, chuẩn bị các điều kiện vật tư để gieo trồng vụ đông.

Người dân xã Dương Phong chăm sóc rau vụ đông

Toàn huyện có kế hoạch trồng 90 ha các loại cây vụ đông, trong đó có 34 ha cây khoai tây và một số các loại cây trồng như ngô, các loại rau xanh, đậu đỗ. Diện tích trồng tập trung trồng tại các xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Quân Hà, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Mỹ Thanh, Dương Phong… Để sản xuất vụ đông đạt kết quả, huyện đã tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chủ động xây dựng phương án sản xuất vụ đông. Chủ động tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi để đảm bảo tưới tiêu, tuyên truyền người dân tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Bên cạnh đó các xã, thị trấn cũng chủ động phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập từ cây trồng vụ đông./.

Thanh Tuyền