TẬP HUẤN CHO CÁN BỘ DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2024

Sáng ngày 11/12/2023, Ban CHQS huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đã tổ chức tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024 cho 120 học viên là Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng thuộc Ban CHQS xã, thị trấn và đơn vị tự vệ trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn dân tự vệ năm 2024

Trong thời gian 05 ngày các học viên được nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản: Chiến lược “ Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; phối hợp với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng trời, vùng biển Việt Nam; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hộ; Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai ở cấp xã; Phương pháp duy trì luyện tập Điều lệnh đội ngũ, bắn súng Tiêu liên AK bài 1, ném lựu đạn; Chiến thuật và chuyên ngành các binh chủng như: Phòng không, Trinh sát, Thông tin, Phòng hóa, Y tế và Công binh.

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ chương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh; thống nhất chương trình, nội dung, thời gian, phương pháp huấn luyện, phòng thủ dân sự địa phương, làm cơ sở tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan tổ chức thực hiện công tác quân sự quốc phòng tại địa phương, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Ngọc Diệp