TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Trong thời gian gần đây tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, do đó vấn đề kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật đang được ngành chức năng huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat tăng cường thực hiện.

Khi tái đàn người chăn nuôi cần chú ý lựa chọn con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng

Theo đó, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải đảm bảo các điều kiện gia súc, gia cầm giết mổ phải khỏe mạnh, có nguồn gốc, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển và giấy chứng nhận phun tiêu độc phương tiện vận chuyển theo qui định. Phải được cán bộ kiểm dịch viên thực hiện kiểm tra đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem kiểm tra vệ sinh thú y. Các cơ sở sơ chế, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm phải thực hiện đúng quy định về địa điểm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm…. Bên cạnh đó, đội kiểm tra liên ngành huyện cũng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, khi tái đàn các hộ chăn nuôi cũng cần chú ý mua con giống khỏe mạnh, giống có nguồn gốc rõ ràng, không mua con giống trong vùng đang có dịch…/.

Thanh Tuyền