PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠ KẾT GIỮA HỌC KỲ I, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024

Chiều ngày 08/12/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức sơ kết giữa học kỳ I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2023 – 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm học 2023 – 2024 ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động trẻ em, học sinh vào học các cấp học mầm non và phổ thông, kết quả huy động trẻ dưới 36 tháng đạt trên 45%, trẻ mẫu giáo đạt 100%. Các lớp thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được tổ chức dạy học theo đúng lộ trình, duy trì tốt nền nếp dạy và học; chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh đến trường luôn đảm bảo theo kế hoạch. Nề nếp, kỷ cương trong trường học tiếp tục duy trì và giữ vững. Tiếp tục quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, không để sảy ra các vấn đề liên quan đến vi phạm đạo đức và bạo lực học đường sảy ra trong trường học. Quan tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo. Ngành GD&ĐT tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình; triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, cả huyện có 20/30 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia chiếm trên 66%…

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, bảo đảm an toàn và phòng, chống bạo lực học đường. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục năm học 2023-2024. Tổ chức tốt các kỳ thi trong ngành. Tiếp tục chỉ đạo duy trì, củng cố và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tiếp tục tham mưu, phối hợp, chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023, 2024 theo kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện. Tiếp tục tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện trình tự phê duyệt Đề án. Tham mưu, kiến nghị để kiện toàn cán bộ quản lý các đơn vị còn thiếu theo phân cấp; bố trí, sắp xếp vị trí việc làm hợp lý. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2024. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách cho học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học; tiếp nhận thiết bị được mua sắm đúng quy định, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng; khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả. Thường xuyên thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong ngành; kịp thời giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại thuộc thẩm quyền…/.

Thanh Tuyền