PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VIỆC LÀM

Những năm qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đã tập trung triển khai nguồn vốn vay giải quyết việc làm, qua đó đã giúp cho nhiều người dân có công việc ổn định để phát triển kinh tế gia đình.

Nghị định số 61/2015/NĐ – CP, ngày 9/7/2015 của Chính phủ  quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm  được triển khai cho tới nay đã  mang lại những kết quả tích cực trong tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, chương trình có tác động tích cực đến việc thu hút lao động, chuyển dần lao động thuần tuý trong nông nghiệp mức thu nhập thấp sang các ngành nghề có thu nhập cao, ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Những năm qua, Phòng gioa dịch NHCSXH huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat  đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng này, với hàng trăm khách hàng được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt trên 56,7 tỷ đồng với trên 750 khách hàng còn dư nợ, qua đó giúp nhiều hộ phát triển kinh tế, vượt lên khó khăn. Được theo chân cùng với cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đến thăm thực tế tại một số hộ khách hàng vay vốn trên địa bàn nhận thấy hầu hết các hộ đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Bà Lăng Thị Hoan ở phố Đầu Cầu chia sẻ: Thị trấn Phủ Thông nổi tiếng từ nhiều năm qua với nghề làm phở khô, sản phẩm làm ra tới đâu được tiêu thụ hết tới đó. Năm 2019 gia đình chị vay 50 triệu để chế biến phở khô, có vốn gia đình chị đã tập trung chế biến để tăng số lượng sản phẩm và xuất bán ra thị trường. Đến nay gia đình chị đã cơ bản ổn định về kinh tế và có điều kiện để trả nợ vốn vay”.

 Lăng Thị Hoan phố Đầu Cầu với hơn 20 năm gắn bó với nghề làm phở khô

Đến nay hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đều có khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, từ đầu năm 2023 đến nay NHCSXH huyện đã giải ngân cho vay gần 21 tỷ đồng từ chương trình này. Trong các chương trình cho vay vốn từ NHCSXH huyện thì chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm chiếm tỷ lệ khá lớn. Với mức vay vốn mới mỗi khách hàng có thể vay từ 50 – 100 triệu đồng. Cũng là đối tượng vay vốn giải quyết việc làm, gia đình anh Lý Văn Hữu ở thôn Chi Quảng B, thị trấn Phủ Thông cũng mạnh rạn vay 100 triệu đồng từ nguồn  vốn giải quyết việc làm của NHCSXH huyện để đầu tư mở xưởng bóc gỗ ép. Đến nay gia đình anh đã mở rộng xưởng sản xuất với diện tích 3.500 m2, sản lượng gỗ bóc trung bình mỗi tháng sản xuất ra 310 khối sản phẩm gỗ ép. Với đơn giá hiện nay 2,6 đồng/m3, mỗi đợt sản xuất sau khi trừ các khoản chi phí gia đình anh đã thu về dao động từ 20 – 30 triệu đồng. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện cho biết: Trong những năm qua được sự tạo điều kiện của NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, của UBND tỉnh, huyện trong việc bố trí nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn các xã thị trấn để triển khai đầy đủ đến các đối tượng vay có nhu cầu, đúng đối tượng được tiếp cận với nguồn vốn này. Chương trình cho vay được triển khai cho tới nay đã  mang lại những kết quả tích cực trong việc tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, thu hút lao động, giúp bà con ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình

Nghị định số 61/2015/NĐ- CP, ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định: Mức cho vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Lãi suất cho vay bằng với lãi suất cho vay hộ cận nghèo  hiện nay là 7,92%/năm. Thời hạn cho vay tối đa là 120 tháng. Trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục triển khai và ưu tiên nguồn vốn cho các đối tượng là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số./.

Ngọc Diệp