PHIÊN CHẤT VẤN VÀ BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND HUYỆN xóc đĩa đổi thưởng online bkat KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 15/12/2023, Kỳ họp thứ Mười một, HĐND huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh kỳ họp

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện là Trưởng các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra huyện.

Các đại biểu nêu ý kiến chất vấn tại kỳ họp 

Tại phiên chất vấn các đại biểu đã vấn tập trung vào những vấn đề vướng mắc, bức xúc được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm như: Giải pháp khắc phục tình trạng một số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp đã lâu nay trôi lô trôi khoảnh, nhiều diện tích được cấp dựa trên cơ sở tự kê khai của người dân, không có cơ sở bản đồ đo đạc, không rõ ranh giới gây hệ lụy về tranh chấp đất đai trên địa bàn; giải quyết tình trạng chồng lấn, xâm canh, xây dựng trái phép; vấn đề thu gom, xử lý rác thải. Công tác điều động giáo viên trong năm học. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là cán bộ địa chính xã. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức trên địa bàn huyện xin chuyển công tác. Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí cán bộ không chuyên trách ở cấp xã….

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường; phòng Nội vụ trả lời chất vấn tại kỳ họp 

Giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; giải pháp nâng cao thu nhập các xã đặc biệt khó khăn; giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; giải pháp thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…đã được các thành viên UBND huyện là trưởng các Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Nội vụ, Chánh thanh tra huyện và đồng chí Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện trả lời làm rõ tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chánh thanh tra huyện và Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn tại kỳ họp 

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá, các ủy viên UBND huyện là trưởng các phòng và Chủ tịch UBND huyện được chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp đã tập trung vào nội dung chính, trọng tâm cần trả lời. Đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia chất vấn thêm để làm rõ vấn đề, tạo không khí cởi mở, thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm. Các ý kiến trả lời chất vấn, giải trình của các Ủy viên UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện đúng nội dung, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những việc chưa làm được; đề ra được giải pháp khắc phục những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, trách nhiệm của UBND huyện. Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung các Ủy viên UBND huyện là trưởng các phòng được chất vấn trả lời còn thiếu cụ thể, chưa nêu được lộ trình và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động chất vấn đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện khẩn trương, nghiêm túc thực hiện theo đúng những nội dung đã trả lời, tiếp thu; những nội dung cần phải có thời gian làm rõ, đề nghị trả lời bằng văn bản gửi Thường trực HĐND huyện và đại biểu đã nêu chất vấn. Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, các phòng, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực đối với những vấn đề đã được chất vấn. Giao cơ quan thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện những nội dung đã được chất vấn nhằm đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, cử tri và yêu cầu phát triển của huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Trong buổi chiều kỳ họp đã nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện trả lời làm rõ những tồn tại trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2023; những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các phòng, đơn vị chuyên môn, giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Kỳ họp đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua các Nghị quyết bao gồm:

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp

 1. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.
 2. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 3. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat năm 2024.
 4. Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024.
 5. Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2024 huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat
 6. Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương.
 7. Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2024.
 8. Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND huyện đối với việc thực hiện một số tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới.
 9. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 10. Nghị quyết về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2024.
 11. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
 12. Nghị quyết Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./

Thanh Tuyền – Đào Kiên