PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA XX

Kính thưa: – Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh!
                     – Đồng chí Nông Quang Nhất – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh!
– Đồng chí Đỗ Thị Hiền- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện!

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, được sự nhất trí của BTV HU, hôm nay, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp thường lệ cuối năm) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các đ.c lãnh đạo tỉnh, các vị ĐB HĐND tỉnh đơn vị huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các đại biểu đại diện cho các xã, thị trấn, các phòng, ban,ngành, đoàn thể, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!


Kính thưa các vị đại biểu!
Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều thời cơ và khó khăn, thách thức do tác động của thiên tai, dịch bệnh; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân, song với quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy , HĐND – UBND tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị cùng với sự cố gắng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, kết quả phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực: Dự ước 25/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế của huyện phát triển khá, các chỉ tiêu về lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với công tác phòng, chống bệnh được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, thể dục – thể thao, lễ hội truyền thống được tổ chức gắn với định hướng phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra.
Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2023 vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc xây dựng Xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thôn đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt kế hoạch đề ra; Triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện còn vướng mắc, bất cập. Công tác triển khai, thực hiện các chương trình MTQG tại một số xã có nội dung còn lúng túng, chậm được tháo gỡ. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư chưa đảm bảo tiến độ; việc tổ chức mua sắm thiết bị trường học phục vụ chương trình, sách giáo khoa mới chưa kịp thời…
Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 và thực tiễn địa phương, đơn vị; đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phân tích, đánh giá, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan và chủ quan; đề xuất các giải pháp nhằm đạt được kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo. Đồng thời, đề nghị đại biểu thảo luận, xem xét, quyết định mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 gắn với các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV đã đề.
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể kỳ họp!
Thực hiện các quy định của pháp luật, kỳ họp này Hội đồng nhân dân sẽ xem xét các nội dung chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024; Tình hình thu, chi ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Xem xét các báo cáo của UBND huyện về công tác chỉ đạo điều hành, công tác phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; Xem xét thông qua phương án phân bổ đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; Xem xét, thông qua phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025.
Thứ hai, Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của HĐND năm 2023, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024; Xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND huyện giám sát về việc thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng xã Nông thôn mới; Báo cáo giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Xem xét Thông báo của Ủy ban MTTQ VN huyện về tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện; Báo cáo của các cơ quan tư pháp đóng trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiêm vụ năm 2024.
Thứ ba, HĐND huyện sẽ nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết tại kỳ họp; Báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo luật định.
Thứ tư, Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND huyện tổ chức Phiên chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện và Thành viên UBND huyện là Trưởng các phòng: Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường; Chánh Thanh tra huyện. Thường trực HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm chuẩn bị các nội dung chất vấn sát thực tế, tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu quan tâm. Người được chất vấn cần trả lời trực tiếp, đúng trọng tâm vào vấn đề mà đại biểu HĐND huyện chất vấn, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có) trong thời gian tới.
Thứ năm, Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, HĐND huyện sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND gửi đến đại biểu HĐND, cũng như ý kiến của cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát, đề nghị đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri trong huyện để đánh giá công tâm, khách quan, công bằng, đúng thực chất mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND bầu nhằm đánh giá đúng uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người được lấy phiếu tín nhiệm.
Kính thưa các vị khách quý!
Thưa các vị đại biểu!
Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 11 rất lớn, thời gian kỳ họp diễn ra 02 ngày, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri và Nhân dân trong huyện, thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu tham dự kỳ họp trên cơ sở các quy định của pháp luật, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, tập trung thảo luận, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND huyện quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn.
Với tinh thần đó, thay mặt HĐND huyện, Tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX.
Xin trân trọng cảm ơn./.