KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CỰU CHIẾN BINH THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày 29/11/2023, Hội Cựu chiến binh huyện và Ban An toàn giao thông huyện ký chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 – 2028. Tham gia chương trình ký kết có đồng chí Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh chương trình ký kết Hội Cựu chiến binh huyện và Ban An toàn giao thông huyện ký chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023 – 2028.

 Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2023 – 2028 giữa Hội Cựu chiến binh huyện và Ban An toàn giao thông huyện có 4 nội dung chính, gồm: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, cộng tác viên của Hội về nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông, tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang có hiệu quả; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đây là hoạt động cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2023 – 2028. Dịp này, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức phát động thi đua thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, giai đoạn 2023 – 2028…/.

Đào Kiên