KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 14/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ mười một, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, QP-AN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; thông qua một số dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Đồng Văn Lưu Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp

Trong năm 2023, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat có 25/26 chỉ tiêu cơ bản ở các lĩnh vực dự ước đều đạt và vượt kế hoạch như: chỉ tiêu thu ngân sách 17,5 tỷ, đạt 100% KH; trồng rừng 485 ha, đạt 120% KH. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể và OCOP được các cấp, các ngành quan tâm. Toàn huyện thành lập mới 07 Hợp tác xã, đạt 350% KH; có 10 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, đạt 333% KH; giải quyết việc làm mới cho 800 lao động, đạt 114% KH. Các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,39% so với năm 2022; 05 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 167% KH. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm…

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Đối với công tác điều hành của UBND huyện, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế. Tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, đồng bộ, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Đối với hoạt động của HĐND huyện, trong năm 2023 Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, việc ban hành Nghị quyết đạt chất lượng, phù hợp với thực tiễn. Hoạt động giám sát của HĐND tiếp tục được thực hiện, duy trì tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị được thực hiện thường xuyên. Các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có nhiều nỗ lực thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nông Quang Nhất – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat đã đạt được. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Huyện thực hiện tốt việc xây dựng chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp cụ thể thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao ngay từ đầu năm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giải ngân có hiệu quả các nguồn vốn sự nghiệp, các dự án đầu tư công. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức…

 Đồng chí Nông Quang Nhất – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả các hoạt động của HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chỉ đạo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong năm 2023. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: HĐND huyện bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể hoá trong Nghị quyết HĐND để triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2024. Tập trung triển khai thực hiện sớm các dự án phát triển sản xuất ngay từ đầu năm để nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện các dự án liên kết, nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng diện tích sản xuất vụ đông, phát triển chăn nuôi đặc biệt ở các xã thiếu đất sản xuất. Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 15 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách. Thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường, hành lang giao thông đảm bảo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển du lịch của huyện. Tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, rà soát, sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị quyết số 33/2023 của Chính phủ. Tổ chức các kỳ họp HĐND huyện theo luật định; thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát theo chương trình giám sát đã đề ra. Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND, tăng cường công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ cùng cấp. Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ…

 Đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp đã thông qua báo cáo của Toà án nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ban Kinh tế – Xã hội, HĐND huyện đã thông qua các báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, QP-AN năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024. Báo cáo thẩm tra về Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Ban Pháp chế HĐND huyện trình về bày các báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra về kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo thẩm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

Trong buổi chiều ngày 14/12/2023, kỳ họp đã chia tổ thảo luận, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Sáng ngày 15/12/2023, kỳ họp sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai với một số nội dung quan trọng như: tổ chức chất vấn Chủ tịch UBND và một số thành viên UBND huyện; Thảo luận và thông qua một số Tờ trình, Dự thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp./.

Thanh Tuyền – Đào Kiên