KHAI TRƯƠNG MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI HAI CHIỀU TẠI XÃ QUÂN HÀ

Sáng 09/12/2023, Sở Công thương Bắc Kạn tổ chức Hội nghị kết nối sản phẩm và khai trương mô hình thương mại hai chiều tại xã Quân Hà. Mô hình được lựa chọn  tại hộ kinh doanh Trương Văn Phấnthôn Thôm Mò.

Cắt băng khai trương mô hình thương mại hai chiều tại xã Quân Hà

 Điểm bán của hộ kinh doanh đảm bảo các tiêu chí: có vị trí giao thông thuận lợi, phục vụ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, phục vụ hoạt động sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân với diện tích khu vực trưng bày, bán sản phẩm 100m2.

 Hộ kinh doanh được chương trình hỗ trợ các trang thiết bị như biển hiệu, tủ, giá trưng bày tạo điều kiện thuận lợi cho việc trưng bày, kinh doanh sản phẩm. “Mô hình thương mại hai chiều” được Sở Công thương tỉnh triển khai theo Quyết định 216/QĐ-BCT ngày 10/2/2023 của Bộ Công thương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.

Xây dựng mô hình thương mại hai chiều tại xã Quân Hà nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các sản phẩm như miến dong, dược liệu, bí xanh thơm và các sản phẩm OCOP; đồng thời cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho địa phương như hàng tạp hóa, vật tư nông nghiệp… phục vụ sản xuất và tiêu dùng của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội./.

Đào Kiên