HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Sáng 28/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu UBND huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat có đồng chí  Hà Kim Oanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại diện một số phòng, ban liên quan.

 Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giáo sư – Tiến sĩ Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2023. Đây là văn bản pháp lý cao nhất từ trước đến nay nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phổ biến quy chế dân chủ ở cơ sở, thể chế hóa Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhằm phát huy quyền dân chủ của công dân; trách nhiệm của cơ quan và doanh nghiệp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức triển khai thi hành…

Sau phát biểu khai mạc hội nghị của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung: Báo cáo nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư./.

Đào Kiên