DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY – HĐND – UBND HUYỆN

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY – HĐND – UBND HUYỆN xóc đĩa đổi thưởng online bkat
1. ĐỗThị Hiền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
– Điện thoại liên hệ: 02093.851 689
– Địa chỉ email:[email protected]
2. Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209. 3850.058
Địa chỉ email: [email protected]
3. Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209. 3850.109
Địa chỉ email: [email protected]
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN xóc đĩa đổi thưởng online bkat NHIỆM KỲ 2021 – 2026
1. Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại liên hệ: 0209.3850.039
Địa chỉ email: [email protected]
2.  Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại liên hệ:0209.3850.047
Địa chỉ email: [email protected]
3. Hoàng Văn Kiệm –  Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại liên hệ:0209.3850.039
Địa chỉ email: [email protected]