CÔNG BỐ QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ LỤC BÌNH ĐẾN NĂM 2030

Ngày 11/12/2023, UBND xã Lục Bình tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xây dựng  xã đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Công bố quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình đến năm 2030

Tại hội nghị lãnh đạo UBND xã Lục Bình đã thông qua quyết định công bố quy hoạch xã Lục Bình  đến năm 2030 và trình bày thuyết minh tóm tắt đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình đến năm 2030; đại diện của đơn vị quy hoạch đã trình chiếu biểu đồ quy hoạch chi tiết trên địa bàn xã.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trên cơ sở của việc tổ chức công bố quy hoạch, xã Lục Bình cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch nội dung quy hoạch, nâng cao nhận thức của người dân đối với các quy định về trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, có các phương án quản lý chặt chẽ mốc giới quy hoạch, quỹ đất, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cảnh quan, không gian kiến trúc gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư dự án theo quy hoạch được duyệt. Đây cũng là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất./.

Đào Kiên