Trang chủ - Xóc đĩa đổi thưởng online bkat

Nghị định

Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu...

Phiếu chuyển NĐ 13 về thông tin cá nhân Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính Phủ về bảo vệ dữ liệu...

Triển khai Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số...

Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 02/2023/NĐ-CP

Phiếu chuyển nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ ...

Xem nội dung chi tiết tại đây Nghị định số 110/2022/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ...