Trang chủ - Xóc đĩa đổi thưởng online bkat

Lịch Công tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 18/12/2023 8h00: Đ/c Luân - PCT UBND huyện họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn. Địa điểm: Phòng họp số 2 8h00: Đc Kiệm -...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 51 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 11/12/2023 9h00: TT HĐND, Lãnh đạo UBND dự họp thống nhất thẩm tra các BC, TTr DTNQ trình kỳ họp 11 HĐND huyện. Địa điểm: Phòng...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 50 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 04/12/2023 8h00: TT HĐND, Lãnh đạo UBND dự HN học  tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW Khóa XIII. Địa...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 49 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 27/11/2023 7h30: Đ/c Oanh - Chủ tịch UBND huyện họp Ban Thường vụ Huyện ủy. Địa điểm: Huyện ủy 7h30: Đ/c Luân - Phó Chủ tịch UBND...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 48 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 20/11/2023 TT HĐND - LĐ UBND huyện thăm chúc mừng các đơn vị nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 13h30: Đ/c Luân...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 13/11/2023 8h00: Họp Lãnh đạo UBND huyện. Địa điểm: Phòng họp số 2 13h30: Đ/c Kiệm - PCT UBND huyện dự HN rà soát phân loại...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 06/11/2023 TT HĐND - LĐ UBND huyện làm việc tại cơ quan. Địa điểm: Trụ sở HĐND-UBND huyện 14h00: Đ/c Oanh - Chủ tịch UBND huyện họp...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 30/10/2023 8h00: LĐ UBND huyện dự HN trực tuyến với Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong định giá đất. Địa điểm: Hội...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 44 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 23/10/2023 7h30: Đ/c Hậu - PCT HĐND huyện dự kỳ họp HĐND tỉnh. Địa điểm: Hội trường tỉnh Bắc Kạn 13h30: Đ/c Hậu - PCT HĐND...

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Thứ Sáng Chiều Thứ 2 16/10/2023 8h00: TT HĐND - LĐ UBND huyện dự Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã, thị trấn. Địa...