Trang chủ - Xóc đĩa đổi thưởng online bkat

Huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat chung sức xây dựng NTM

CHI BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HỖ TRỢ TIỀN GIÚP THÔN KHAU CA...

Ngày 19/12/2023, Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện đã trao số tiền 3 triệu đồng nhằm giúp đỡ thôn Khau Ca, xã Cao...

XÃ CAO SƠN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Là xã khó khăn nhất của huyện, xa trung tâm, thuộc vùng lõi của Khu bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, ít đất sản...

Không đăng ký, không xét và không công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn...

Xem nội dung chi tiết tại đây Thông tư số 06/2022/TT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 Văn bản số 7210/UBND-XVNV ngày 26/10/2023

xóc đĩa đổi thưởng online bkat CHUNG SỨC XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Theo lộ tình, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat sẽ về đích huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025. Xác định đây là...

PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN...

Năm 2023, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới xã Lục Bình là địa phương về đích nông thôn mới. Hiện nay, cùng...

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN...

Ngày 14/11/2023, Ban CHQS huyện phối hợp với xã Cao Sơn tổ chức công tác dân vận giúp thôn Thôm Khoan chỉnh trang đường...

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG...

Sáng ngày 15/11/2023, đoàn công tác UBND huyện do ông Hoàng Văn Kiệm – Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có...