Trang chủ - Xóc đĩa đổi thưởng online bkat

Hoạt động Đảng - xóc đĩa đổi thưởng online bkat

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CẢ VỀ LƯỢNG VÀ CHẤT

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, kết nạp đúng những quần chúng ưu tú vào Đảng...

LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ...

Ngày 21/12/2023, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Bí thư,...

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 20/12/2023, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ...

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CẢI CÁCH TƯ...

Sáng ngày 19/12/2023, Huyện uỷ xóc đĩa đổi thưởng online bkat tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách...

HỘI CỰU CHIẾN BINH  HUYỆN TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2023

Sáng ngày 11/12/2023, Hội cựu chiến binh huyện tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm...

TUYÊN TRUYỀN VỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG...

Chiều 05/12/2023, Hội LHPN tỉnh phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng...

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ CẨM GIÀNG TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2023

Sáng 05/12/2023, Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Giàng tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự...

xóc đĩa đổi thưởng online bkat CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Xác định rõ định hướng và mục tiêu, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat chú trọng nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên, xây dựng...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH...

Ngày 04/12/2023, Ban Chấp hành Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần...

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI LỚP...

Sáng ngày 27/11/2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới (lớp...