BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND HUYỆN KHÓA XX

Kính thưa các vị khách quý!
Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!
Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện!

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
HĐND huyện ghi nhận sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.
Kính thưa các vị đại biểu!
Trên cơ sở các báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và các tờ trình, báo cáo khác trình tại kỳ họp; cùng báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2023; thống nhất kế hoạch phát triển KT- XH, QPAN năm 2024.
HĐND đã tập trung thảo luận, xem xét toàn diện và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này là những văn bản hết sức quan trọng có tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đây là cơ sở pháp lý để UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
HĐND huyện đã xem xét, đồng tình với báo cáo kết quả giám sát của HĐND huyện về việc thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng xã Nông thôn mới; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX. HĐND huyện tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Thành viên UBND huyện là Trưởng các phòng: Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường; Chánh Thanh tra huyện. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, các nhóm vấn đề được đại biểu HĐND huyện lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế. Nội dung trả lời chất vấn thẳng thắn và trách nhiệm, người trả lời chất vấn nắm chắc được thực trạng của lĩnh vực quản lý, làm rõ hầu hết các vấn đề mà đại biểu đưa ra. Phiên chất vấn được truyền thanh trực tiếp giúp cử tri tiện theo dõi, trách nhiệm, năng lực của đại biểu HĐND và người đứng đầu các cơ quan được công chúng đánh giá một cách trực tiếp, nhiều vấn đề nổi cộm ở địa phương đã được giải đáp, tránh được những bức xúc trong nhân dân. HĐND huyện đề nghị UBND huyện quyết liệt chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề mà đại biểu HĐND đã chất vấn.
Kính thưa các vị đại biểu!
Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người được HĐND bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong huyện, các vị đại biểu HĐND huyện đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, đánh giá dân chủ, khách quan, công tâm, công bằng mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả mức độ tín nhiệm đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các thành viên Thường trực HĐND huyện, thành viên UBND huyện. HĐND huyện đề nghị các vị được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển chung của huyện nhà.
Kính thưa các vị đại biểu!
Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 5 năm (2021 – 2025); trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần này, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, HĐND huyện đề nghị:
Thứ nhất, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung tập trung chỉ đạo, điều hành, cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá trong công tác chỉ đạo, điều hành.
Thứ hai, Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật.
Thứ ba, Triển khai, thực hiện kịp thời các Chương trình MTQG, các chương trình, dự án theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.
Thứ tư, Tăng cường phối hợp và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân huyện với HĐND, Ủy ban MTTQ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Thứ năm, giao Thường trực HĐND huyện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định
Kính thưa các vị đại biểu!
Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã đến dự, theo dõi và chỉ đạo kỳ họp; cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn, các vị đại biểu HĐND huyện; các cơ quan thông tin đại chúng; Văn phòng HĐND&UBND và cử tri toàn huyện đã đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.
Trước thềm năm mới 2024, thay mặt HĐND huyện, xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Xin trân trọng cảm ơn!