xóc đĩa đổi thưởng online bkat PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 KHU VỰC KINH TẾ DỊCH VỤ – DU LỊCH CHIẾM KHOẢNG 35%

Huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành quy hoạch 4 điểm du lịch tại thị trấn Phủ Thông, xã Vi Hương, Đôn Phong, Quang Thuận; các xã còn lại khảo sát và quy hoạch được ít nhất 1 điểm du lịch quy mô phù hợp; tập trung xây dựng điểm du lịch Phiêng An xã Quang Thuận và điểm du lịch Bản Chiêng xã Đôn Phong, trong đó có ít nhất 1 điểm du lịch được công nhận.

khu vực thác Hin Lạn điểm trải nghiệm của khách tham quan Du lịch tại xã Vi Hương.

Đến năm 2030, huyện phấn đấu cơ bản hình thành các điểm du lịch theo quy hoạch, xóc đĩa đổi thưởng online bkat trở thành điểm đến trong chuỗi du lịch của tỉnh Bắc Kạn kết nối với du lịch hồ Ba Bể và các tỉnh Đông Bắc, thu hút khoảng 100.000 lượt khách du lịch nội địa, trong đó có khoảng 500 lượt khách quốc tế. Các xã còn lại xây dựng được ít nhất 1 điểm du lịch quy mô phù hợp. Ưu tiên đào tạo 300 lao động có chuyên môn, chuyên nghiệp phục vụ cho du lịch. Du lịch từng bước trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng. Định hướng đến năm 2035, huyện tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, trong đó có ít nhất 2 khu du lịch trọng điểm có đầy đủ các dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú du lịch cho khoảng 1000 khách/ngày. Khu vực kinh tế dịch vụ – du lịch dần chiếm tỷ trọng cao (đạt khoảng 35%) trong cơ cấu kinh tế của huyện.

 Thác Vằng Áng, xã Vi Hương điểm thu hút khách trải nghiệm du lịch vào mùa hè.

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện xác định thực hiện tốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị – xã hội các cấp đối với phát triển du lịch.  Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ, khoa học, khai thác tối đa tiềm năng du lịch của huyện.  Huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và các nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân tham gia phát triển hạ tầng du lịch và dịch vụ.  Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch, đổi mới cách thức quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch. Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch./.

Ngọc Diệp