xóc đĩa đổi thưởng online bkat CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO NGUỒN PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Xác định rõ định hướng và mục tiêu, huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat chú trọng nâng cao chất lượng nguồn phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ đảng viên và tiến hành đồng bộ các giải pháp để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bình quân mỗi năm huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat sẽ kết nạp 90 đảng viên trở lên.

 Trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Trong năm 2023, huyện đã mở 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho các quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện kết nạp được 72 đảng viên, đạt 80% kế hoạch. Hiện 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ sinh hoạt độc lập. Công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp Đảng tập trung vào các đối tượng là trưởng thôn, trưởng các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố, đây chính là lực lượng gắn bó và ổn định tại địa phương, tham gia tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội. Cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự hào về truyền thống quê hương, khơi dậy mong muốn, ý chí để các quần chúng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Nhờ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, các đảng viên đã và đang phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên mới kết nạp cũng là nhân tố tích cực xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện xóc đĩa đổi thưởng online bkat lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Ngọc Diệp